112

Emerxencias

Alertas Meterolóxicas

Alertas de AEMET

Alertas proporcionadas pola axencia estatal de meteoroloxía

Alerta con data de envío 28/10/2023

Alerta amarela por choiva e vento

Alerta con data de envio 31/10/2023 con unha alerta de nivel laranxa para o día 1/11/2023 por vento.