112

Emerxencias

escudo pc-oroso

Xunta Directiva

Membros da Xunta Directiva

Presidente

D. Alexader Doval

Vicepresidente

D. Cristian Blanco Mosquera

Coordinador

D. Cristian Blanco Mosquera

Responsable Municipal

Dª. Esperanza Juncal Viqueira

Secretaria - Tesoureira

Dª. Milagros Otero Otero

Vogal de Seguridade e Emerxencias

D. Juan Carlos Blanco Castro

Vogal Delegado

Oscar Piñeiro Rodriguez

Todos os días do ano, 24 horas

Ao voso servizo para calquera emerxencia ou necesidade